Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief

 
   
     
  Kennismaken   Gemeente   Nieuws   Foto's  
     
 
   
 
  Welkom

Goedendag, wij heten u hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Monster.

Onze gemeente is een actieve geloofsgemeenschap, die naast de zondagse samenkomsten diverse activiteiten kent op het gebied van Gemeentewerk, Jeugdwerk, Pastoraat, Diaconaat en Missionaire activiteiten.
Een gift geven voor diaconie of de Hervormde Gemeente Monster?

Er kunnen redenen zijn waarom u of jij een gift wilt geven voor de Hervormde Gemeente Monster en/of voor de diaconie van onze gemeente.
De diaconie is gericht op hulpverlening. Het gaat om hulp aan gemeenteleden die dat nodig hebben maar ook om allerlei aan hulp in ons land en wereldwijd.


Lees meer...Kerkdiensten komende zondagen

Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken kunnen de kerkdeuren op zondag niet zoals anders open voor iedereen.
De komende zondagen zal er om 9:30 uur en om 16:30 uur een dienst worden gehouden in de kerk waarbij circa 10 personen aanwezig zullen zijn (dat mag volgens de regels van het RIVM).
De dienst kan meebeluisterd en meegekeken worden, van harte daartoe uitgenodigd!
Meeluisteren kan via
kerkomroep.nl en meekijken via live.hervormdmonster.nl.
Zo is de kerk toch een moment in de week echt merkbaar huis van God en plek die de gemeente samenbindt.
We doen in die diensten uiteraard ook voorbede voor elkaar, voor ons dorp, heel het Westland, ons land en de wereld.
Bezinningsmoment op woensdagavond

In de tijd van de coronacrisis wil de kerkenraad via Kerkomroep een bezinningsmoment verzorgen op woensdagavond van 19:15 t/m 19:45 uur. We denken daarbij vooral aan de vele ouderen die nauwelijks de deur uit kunnen en nauwelijks of geen bezoek ontvangen.
Iedereen kan meeluisteren via de Kerkomroep of via onze website, de uitzending wordt verzorgd door de predikant of een ouderling.


Lees meer...Contact

In deze weken komt heel veel op ons mensen af. Mochten gemeenteleden en niet-gemeenteleden, christenen en niet-christenen een telefonisch gesprek wensen, dan kunnen zij bijvoorbeeld onze dominee bellen, ds. Tekelenburg, 0174 - 28 87 82. Per email kan er ook contact zijn via predikant@hervormdmonster.nl.
Als iemand de deur niet uit kan en hulp nodig heeft, mag die dat ook zeker laten weten.
Kindermoment vanaf zondag 19 april 2020

De kindermomenten zullen de komende weken, tot aan Pinksteren, iedere zondagmiddag plaatsvinden van 15:30 tot 16:00 uur. We hopen hierbij onder andere stil te staan bij diverse ontmoetingen van de Heere Jezus na Zijn opstanding.
Onze wens is om de kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij deze kindermomenten. Het is daarom mogelijk dat u of uw kind wordt benaderd om iets op te nemen zoals een Bijbelgedeelte of een lied.


Lees meer...Terugkijken uitzendingen

De uitzendingen van de kerkdiensten en kindermomenten zijn terug te kijken via ons YouTube kanaal. 


Op dit moment geen


Zondag 31 mei
09:30 uur
Ds. J. J. ten Brinke
Video-uitzending

Zondag 31 mei
16:30 uur
Ds. M. J. Tekelenburg
Video-uitzending

Maandag 1 juni
09:30 uur
Ds. M. J. Tekelenburg
Video-uitzending
Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.