Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Gemeente

Verenigingen
Catechese
Vakantie Bijbel Week
Huisbijbelkringen
Rond de eredienst
Kerkenraad
Commissies
Overige activiteiten
Historie
  Huisbijbelkringen

Huisbijbelkringen zijn kleinschalige en laagdrempelige kringen bij gemeenteleden thuis, waar over een bepaald Bijbelgedeelte wordt nagedacht.
De Huisbijbelkringen zijn er voor iedereen binnen de gemeente, jong en oud, ervaring of geen ervaring met Bijbelstudie. Ze worden één keer in de vier weken gehouden. Op alle kringen wordt hetzelfde thema voorbereid en behandeld. Hierdoor zijn de kringen onderling met elkaar verbonden. Alle kringen komen daarom ook in dezelfde week samen.

De voorbereidingsavond van het thema, welke geleid zal worden door onze dominee, vindt plaats op de maandagavond in de week voorafgaand aan de week waarin de kringen samenkomen.

Over het komende seizoen:
Na een seizoen Bijbelstudie over een Bijbelboek uit het Nieuwe Testament, de Romeinenbrief en daarna een seizoen Bijbelstudie over verschillende thema’s, is nu het Oude Testament weer aan de beurt. We kozen voor Psalmen. Ds. P.F. Bouter schreef een boekje met Bijbelstudies over 8 psalmen. Psalmen zijn liederen en vormen de enige liedbundel in de Bijbel. Het zijn ook gebeden. Ze zijn een geschenk voor alle seizoenen van het leven en alle situaties van het bestaan. De acht psalmen die in het boekje behandeld worden, 1, 51, 87, 103, 106, 110, 139 en 142, brengen bij elkaar de verschillende typen van gebed naar voren: bidden, schuld belijden, danken, profetie, klagen en jubelen. Komend seizoen zal ook over een aantal van deze psalmen gepreekt worden. Voor gelovigen van alle tijden zijn de Psalmen van grote betekenis geweest. We hopen en bidden dat we dit seizoen voor het eerst of opnieuw en/of meer de grote waarde van de Psalmen zullen ervaren.

Wilt u of jij een kring gaan bezoeken? Dan kunt u/jij contact opnemen met de contactpersoon van de kring.

Op dit moment zijn er de volgende zes kringen:

Kring 1: Leon Solleveld, kring1@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 2: Matthijs Solleveld, kring2@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 3: Joke Boers, kring3@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 4: Arend Steenks, kring4@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 5: Willeke Vrij, kring5@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 6: Heleen van Velden en Jolanda Dekker-Kleijn, kring6@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 7: Annemieke van Kooten, kring7@hervormdegemeentemonster.nl
 
De genoemde personen zijn tevens kringleider en aanspreekpunt voor de desbetreffende kring.

Kring 1 en 2 richten zich in principe op gemeenteleden in Monster.
Kring 3 en 4 richten zich in principe op gemeenteleden in ’s-Gravenzande.
Kring 5 richt zich in principe op gemeenteleden in Monster en ‘s-Gravenzande.
Kring 6 en 7 richten zich in principe op gemeenteleden in Naaldwijk en/of aanliggende kernen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan Lianne Ouwendijk, 06 - 36 40 49 95 en/of Inge Boers, 06 - 20 94 60 14, hbk@hervormdegemeentemonster.nl


 
Zondag 9 augustus
09:30 uur
Dhr. G. Laheij
Video-uitzending

Zondag 9 augustus
16:30 uur
Ds. M. B. van den Akker
Video-uitzending
Bidstond VBW
Maandag 19 oktober

19:45 uur

Vakantie Bijbel Week
Dinsdag 20 oktober

09:30 uur

Vakantie Bijbel Week
Woensdag 21 oktober

09:30 uur

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen