Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief   Kerkapp

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Gemeente

Verenigingen
Catechese
Vakantie Bijbel Week
Huisbijbelkringen
Rond de eredienst
Kerkenraad
Commissies
Overige activiteiten
Historie
  Huisbijbelkringen

Het nieuwe seizoen staat voor de deur en dat betekent dat er ook een nieuw seizoen Huisbijbelkringen gedraaid gaat worden. Wat zo waardevol is aan het verbonden zijn aan een Huisbijbelkring is om gezamenlijk het geloof te beleven en de Bijbel met elkaar te onderzoeken.
Huisbijbelkringen zijn kleinschalige en laagdrempelige kringen bij gemeenteleden thuis (of in de Haven/andere grote ruimte), waar over een bepaald onderwerp wordt nagedacht. De Huisbijbelkringen zijn er voor iedereen, jong en oud, ervaring of geen ervaring met Bijbelstudie. Ze worden één keer in de vier weken gehouden. Op alle kringen wordt hetzelfde thema voorbereid en behandeld.
 
In het nieuwe seizoen gaan we aan de slag met het boekje ‘Uw dienaar luistert’ van ds. W.J. Westland. In dit boekje wordt de bijbelse persoon Samuel gevolgd. Samuel groeit op in een donkere tijd. Maar door zijn leven heen en juist ook in die tijd laat God Zijn trouw schitteren. We zien hoe Samuël de woorden van God door mag geven en hoe hij als geroepene gehoorzaam de weg gaat, met hoogte en diepte punten, die God hem wijst. Ook Saul en David komen we op die weg tegen.
 
Wilt u of jij een kring gaan bezoeken?  

Dan kunt u/jij contact opnemen met de contactpersoon van de kring, of met Lianne Ouwendijk of Inge Boers. Op dit moment zijn er de volgende zeven kringen:  

Kring 1: Peter Martens, kring1@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 2: Matthijs Solleveld, kring2@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 3: Joke Boers, kring3@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 4: Arend Steenks, kring4@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 5: Leon en Inge Boers, kring5@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 6: Heleen van Velden en Jolanda Dekker Kleijn, kring6@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 7: Johanneke Koen, kring7@hervormdegemeentemonster.nl

De genoemde personen zijn tevens kringleider en aanspreekpunt voor de desbetreffende kring.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan Lianne Ouwendijk en/of Inge Boers, dit kan telefonisch of via het mailadres hbk@hervormdegemeentemonster.nl.


 
Zondag 16 juni
09:30 uur
Ds. C. Blenk

Zondag 16 juni
16:30 uur
Ds. M.J. Tekelenburg

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen