Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Gemeente

Verenigingen
Catechese
Vakantie Bijbel Week
Huisbijbelkringen
Rond de eredienst
Kerkenraad
Commissies
Overige activiteiten
Historie
  Huisbijbelkringen

Ook dit seizoen gaan we weer aan de slag met de Huisbijbelkringen. Juist in deze corona-periode is het waardevol om gezamenlijk het geloof te beleven en de Bijbel in te duiken. Huisbijbelkringen zijn kleinschalige en laagdrempelige kringen bij gemeenteleden thuis (of in de Haven/andere grote ruimte waar afstand bewaard kan worden), waar over een bepaald onderwerp wordt nagedacht. De Huisbijbelkringen zijn er voor iedereen binnen de gemeente, jong en oud, ervaring of geen ervaring met Bijbelstudie. Ze worden één keer in de vier weken gehouden. Op alle kringen wordt hetzelfde thema voorbereid en behandeld. De voorbereidingsavond van het thema, welke geleid zal worden door onze dominee, vindt plaats op de maandagavond in de week voorafgaand aan de week waarin de kringen samenkomen. Voorlopig is de insteek dat de huisbijbelkringen ‘gewoon’ gehouden worden, maar de richtlijnen en maatregelen worden nageleefd. Er is mogelijkheid om gebruik te maken van de grote zaal in de Haven, hier kan voldoende afstand worden bewaard.

In het nieuwe seizoen gaan we aan de slag met het boekje ‘Randfiguren’ van Johan Visser. In dit boekje worden 10 Bijbelse randfiguren tot leven gewekt. Buitenstaanders en randfiguren zijn er overal – ook in de Bijbel. Het verrassende van Bijbelse randfiguren is dat ze vaak meer hebben begrepen van God dan de mensen die er wél bij horen. Buitenstaanders tonen de onverwachtse en genadige manier waarop God Zijn weg onder de mensen gaat. Een voorbeeld van een randfiguur die we zullen volgen, is de generaal Naäman.

Wilt u of jij een kring gaan bezoeken?
Dan kunt u/jij contact opnemen met de contactpersoon van de kring, of met Lianne Ouwendijk of Inge Boers.
Op dit moment zijn er de volgende zeven kringen:

Kring 1: Leon Solleveld, kring1@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 2: Matthijs Solleveld, kring2@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 3: Joke Boers, kring3@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 4: Arend Steenks, kring4@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 5: Willeke Vrij, kring5@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 6: Heleen van Velden en Jolanda Dekker Kleijn, kring6@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 7: Johanneke Koen, kring7@hervormdegemeentemonster.nl

De genoemde personen zijn tevens kringleider en aanspreekpunt voor de desbetreffende kring.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan Lianne Ouwendijk (06 - 36 40 49 95) en/of Inge Boers (06 - 20 94 60 14), dit kan telefonisch of via het mailadres hbk@hervormdegemeentemonster.nl.


 
Zondag 1 augustus
09:30 uur
Prop. J.J. de Haan

Zondag 1 augustus
16:30 uur
Dhr. G. Laheij

Bidstond VBW
Woensdag 6 oktober

19:45 uur

Vakantie Bijbel Week
Dinsdag 19 oktober

09:30 uur

Vakantie Bijbel Week
Woensdag 20 oktober

09:30 uur

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen