Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief   Kerkapp

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Gemeente

Verenigingen
Catechese
Vakantie Bijbel Week
Huisbijbelkringen
Rond de eredienst
Kerkenraad
Commissies
Missionaire commissie
Gereformeerde Bond
Jaarmarkt Commissie
Muziekcommissie
Oost Europa Commissie
Stichting Timea
Zendingscommissie
Overige activiteiten
Historie
  Muziekcommissie

De muziekcommissie organiseert jaarlijks een aantal zangavonden met medewerking van het gelegenheidskoor ”Westland” van onze kerk. Naast het zingen van psalmen en geestelijke liederen wordt er met bovenstem gezongen.

In oorsprong was het plan een commissie in te stellen  om orgelconcerten te organiseren. Bij  de oprichting bleek dat het goed zou zijn om het breder op te zetten en er een muziekcommissie van te maken, d.w.z. dat er meer muzikale activiteiten kunnen plaats vinden, zoals  orgelconcerten, optreden van zangkoren etc. uit onze gemeente of door derden, waarbij rekening moet worden  gehouden met de identiteit van onze gemeente. De commissie is verantwoordelijk aan de kerkenraad.  Door de brede opzet is ons gelegenheidskoor in november 2007, met later als naam “Westland”, ontstaan. Het eerste optreden was bij de Kerstviering 2007 van de gezamenlijke verenigingen van onze gemeente. Het koor bestond uit de mannelijke leden van de Jeugdraad en leden van de  kerkenraad van onze gemeente. Totaal ca. 25 personen. Dirigent van het koor werd, de hoofdorganist, Arend van der Kruk. Het eerste optreden werd positief ontvangen. Door deze  reacties is toen besloten om als gelegenheidskoor medewerking te verlenen aan de Kerstzangavond 2008 die voor het eerst werd gehouden met als gastorganist Martin Mans. In de loop van de jaren is de samenstelling van het koor anders geworden. Het koor is nu samengesteld uit mannelijke  leden uit onze gehele gemeente. Er zijn leden van andere kerkgenootschappen lid van ons koor geworden.


                                                                  
In de loop van de jaren heeft het koor medewerking verleend aan Passie en Paaszang- en Kerstzangavonden alsmede zomerzangavonden.
Het koor heeft medewerking verleend aan de muziekuitvoering ter gelegenheid van het 12,5 jarig ambtsjubileum van ds. M.Messemaker op 25 juli 2010 in onze kerk, bij het afscheid van ds. M. Messemaker van onze gemeente op 20 januari 2012 en bij de heringebruikneming van het gerestaureerde Van Damorgel in juni 2012.

Het koor heeft medewerking verleend aan zangavonden in De Kreek van de Stichting Pieter van Foreest, aan Lichtjesavonden in de Kersttijd in de Oude Kerk in Delft, aan een concert, gezamenlijk met de bovenstemgroep Noord-Oost Veluwe onder leiding van Lulof Dalhuisen in de Grote Kerk in Elburg en aan een Psalmzangavond  met bovenstem in de Maranathakerk in Rotterdam eveneens samen met de bovenstemgroep Noord-Oost Veluwe. Een bijna jaarlijks terugkerende vraag uit Woudenberg is ,waar onze oud-predikant ds. M.Messemaker een aantal gemeenteleden enthousiast heeft gemaakt om met bovenstem te zingen of wij medewerking aan hun zangavond wilden verlenen.

Individueel heeft een aantal leden van ons koor medewerking verleend aan de Grote Mannenzangavonden in de Grote Kerk in Moordrecht onder leiding van Martin Mans en in  de Breepleinkerk in Rotterdam onder leiding van Arjan van Breukhoven.
Naast de organisatie van bovengenoemde zangavonden heeft de muziekcommissie een aantal concerten georganiseerd. Op 25 oktober 2008 traden in onze kerk  kinderen in concert op met het kinderkoor De Blijde Stem uit ’s-Gravenzande o.l.v. Bert Visser  en zeven jonge organisten die voor het eerst een samenzang begeleidden. In 2009 gaven André van Vliet en Marco den Toom een dubbelconcert, wat zij in 2010 herhaalden. Op 18 juni 2011 gaf de bekende organist Aarnoud de Groen een concert. In 2015 gaven drie organisten een uniek Triple concert met Martin Mans, Martin Zonnenberg en André Knevel. In 2015 werd de Passie en Paaszangavond verzorgd door Het Christelijk Gereformeerd gemengdkoor “De Lofzang” en het jongerenkoor “Young Christian Singers” o.l.v. Bert Visser uit ’s-Gravenzande en in 2016 met medewerking van het ICHTHUS mannen-ensemble uit Sliedrecht o.l.v. Martin Zonnenberg, Marjolein de Wit fluit en Martin Mans aan het orgel.

Jaarlijks organiseert de muziekcommissie de Reformatieherdenking in onze kerk die samen met de Hersteld Hervormde Gemeente, Christelijk Gereformeerde Gemeente en de Gereformeerde Gemeente, alle uit ’s-Gravenzande, jaarlijks eind oktober wordt gehouden.

Als koor oefenen wij een aantal malen op zondagavond na de middagkerkdienst voor een uitvoering. Wij hopen dat deze informatie u enthousiast maakt  om lid van ons mannenkoor te worden of een zang- of muziekavond te bezoeken als u dat nog niet eerder gedaan hebt.
U bent van harte welkom Wij stellen ons koor open voor leden van andere kerkgenootschappen. Het gaat om de Heere de lof en de eer te geven in het zingen van psalmen en geestelijke liederen.

De muziekcommissie bestaat uit vijf leden: Arend van der Kruk, voorzitter, Koos van der Kruijk, secretaris en de leden
ds. J. Tekelenburg, Ben van Geest en Natasja Schonewille.

Voor informatie kunt u zich wenden tot de secretaris:
Koos van der Kruijk, 06 - 25 21 65 01, muziekcommissie@hervormdegemeentemonster.nl


 
Zondag 2 juni
09:30 uur
Ds. M.J. Tekelenburg

Zondag 2 juni
16:30 uur
Ds. F. Hoek

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen