Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief   Kerkapp

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Gemeente

Verenigingen
Catechese
Vakantie Bijbel Week
Huisbijbelkringen
Rond de eredienst
Kerkenraad
Commissies
Missionaire commissie
Gereformeerde Bond
Jaarmarkt Commissie
Muziekcommissie
Oost Europa Commissie
Stichting Timea
Zendingscommissie
Overige activiteiten
Historie
  Kledinginzameling
Reisverslag oktober 2009
Beëindiging boerderijproject Homórodszentmárton
Verslag transport Roemenië
Verslag bezoek uit Homórdszentmárton
Verslag werkvakantie 2014

Reisverslag oktober 2009

Dankbaar mogen we terugzien op de goede tijd die we met een aantal gemeenteleden mochten hebben in de eerste week van oktober. De gastvrijheid waarmee we opnieuw werden ontvangen maakt ons stil. Ook tijdens de contacten met ds. Albert Kiss en zijn vrouw Reka werd ons steeds meer duidelijk dat ze de band die we als gemeenten met elkaar hebben graag verder willen voortzetten. Namens hen dan ook een hartelijke groet aan de zustergemeente van Monster. Naast het bezoek aan Homorod hebben we met elkaar ook de gemeente van ds. Zsolt Bereczki, Hodgya bezocht. Ook van hen een hartelijke groet aan alle vrienden en bekenden.

Nadat we met elkaar de bevestigingsdienst op zondag hebben meegemaakt werd de daarop volgende week onze energie gestopt in het aanbrengen van een centrale verwarmingsinstallatie in de pastorie. Met elkaar is het ons gelukt de installatie compleet met radiatoren in alle vertrekken aan te leggen en de houtgestookte kachel in bedrijf te stellen. We hebben begrepen dat inmiddels ook in Roemenie de eerste sneeuw is gevallen, men was dan ook heel blij dat de gehele woning nu te verwarmen is! Dat we met elkaar een gezellige tijd hebben gehad zult u wel begrijpen als u weet dat we, soms tot ’s avonds laat, met de gemeenteleden rondom het kampvuur hebben gezeten. Na een voorspoedige reis met vliegtuig en auto is iedereen weer veilig thuisgekomen. Dankbaarheid aan onze God voor zoveel goede gaven!Met de predikant en de kerkenraad hebben we gesproken over de plannen die er zijn voor het werk in de gemeente. Ds Kiss heeft in augustus met de kinderen uit het dorp een soort vakantie bijbelweek gehouden. De kinderen zijn enthousiast en men hoopt dit een vervolg te kunnen geven. Vanaf september hoopt men elke week een bijbelstudie avond te hebben op donderdagavond voor de gemeenteleden. De jongeren hoopt ds. Kiss elke vrijdagavond te gaan ontmoeten, bijbelstudie, discussie en work-shops zullen dan op het programma staan. In navolging van de vorige predikant zal er op zaterdagochtend een zanguurtje met bijbelverhaal zijn voor de kinderen. Het idee is verder om te starten met engelse les voor de gemeenteleden, we hebben dit enthousiast begroet omdat we dan wellicht in de toekomst makkelijker kunnen communiceren. Tenslotte heeft men aangegeven een zomervakantie met jongeren uit het dorp en uit onze gemeenten graag te willen organiseren. Hierover hopen we u in een volgende kerkbode verder te informeren.


 
Zondag 2 juni
09:30 uur
Ds. M.J. Tekelenburg

Zondag 2 juni
16:30 uur
Ds. F. Hoek

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen