Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief   Kerkapp

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Gemeente

Verenigingen
Catechese
Vakantie Bijbel Week
Huisbijbelkringen
Rond de eredienst
Kerkenraad
Commissies
Overige activiteiten
Historie
Bibliotheek SamuŽl
Brand 1901
Gebrandschilderd raam
Grafmonumenten
Kerk en toren
Kerkzegel
Orgel
Oud predikanten
Restauratie 1901
Restauratie 2008
  Gebrandschilderd raam

Het gebrandschilderd raam in ons kerkgebouw kan gezien worden als een zichtbare prediking. Aldus ds. H.G. Abma bij de onthulling van het raam op eerste pinksterdag van het jaar 1959.

De gever van het raam wenste onbekend te blijven. De bijkomende kosten van ruim 6000 gulden, een behoorlijk bedrag en zeker voor die tijd, kwamen echter wel voor rekening van de gemeente. Het steenwerk moest namelijk worden vernieuwd.

De voorstelling van het raam is gebaseerd op Johannes 15 vers 1 t/m 8, de bekende gelijkenis van de ware wijnstok en de ranken. Een boeiende voorstelling en zeker gezien vanuit de jaren vijftig van de vorige eeuw, waarin de druiventeelt in het Westland nog zo belangrijk was.

Links boven in het raam zien wij het kruis en rechts een duif, symbool van de Heilige Geest. Het vuur uitgebeeld op het raam doorgloeit de gedaante van de duif. De duif bevindt zich op een opvallende plaats, door kunstenaars aangemerkt als “de gulden snede”. Onder in het raam zien wij de slang, die de druivenrank vruchteloos wil maken en verdorren. De slang wordt echter vertrapt door de landman, die zijn handen uitstrekt naar het kruis. Het kruis waarin onze redding is gelegen.

Het raam is vervaardigd door de Rotterdamse glazenier Ar. Stroucken.

J.W. Kruithof


 
Zondag 16 juni
09:30 uur
Ds. C. Blenk

Zondag 16 juni
16:30 uur
Ds. M.J. Tekelenburg

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen