Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief

 
   
     
  Kennismaken   Gemeente   Nieuws   Foto's  
     
 
   
 
  Welkom

Goedendag, wij heten u hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Monster.

Onze gemeente is een actieve geloofsgemeenschap, die naast de zondagse samenkomsten diverse activiteiten kent op het gebied van Gemeentewerk, Jeugdwerk, Pastoraat, Diaconaat en Missionaire activiteiten.
Vakantie Bijbel Week 2020: ‘Duik erin’

Afgelopen dagen heeft de digitale VBW plaatsgevonden. Wat was het een leuke week, ruim 100 kinderen hebben meegekeken, thuis geknutseld en opdrachten uitgevoerd. Het was echt anders dan anders, maar niet minder leuk. Op zondag 25 oktober hopen we met elkaar de VBW af te sluiten met een kerkdienst. In deze dienst staat Mattheus 7: 24 - 29 centraal over het huis op de rots en op het zand. Het huis op de rots blijft stevig staan in de regen en de storm. Zo wil Jezus als een rots zijn voor jou. Als je op Hem vertrouwt en Hem volgt en doet wat Hij zegt, dan sta je stevig in het leven, wat er ook gebeurt!

Lees meer...Brief van onze zustergemeente

Als Oost Europa commissie hebben wij deze brief ontvangen vanuit onze zustergemeente.
Graag delen wij dit met u/jou. Laten we bidden voor hen in deze moeilijke situatie.
Ook bedanken ze ons hartelijk voor de kleding en de financiele steun.


Lees meer...Kerkdiensten komende weken

Helaas hebben de recente ontwikkelingen en toe geleid dat we minder personen kunnen toelaten in de kerk. De kerkenraad deelt de zorg over het toenemende aantal besmettingen.
Het advies vanuit de overheid, CIO en PKN om af te schalen naar 30 personen (+13 jaar) volgen wij op.

Om de kans op besmettingen verder te beperken, verzoeken wij u het volgende op te volgen:
- bij klachten thuis te blijven.
- de geldende overheids/RIVM richtlijnen in acht te nemen.
- bij binnenkomst handen ontsmetten
- na de dienst direct naar huis te vertrekken

Triage vragen:
Indien u één of meerdere van onderstaande vragen met JA kunt beantwoorden, dan verzoeken wij u niet naar de kerk te komen.
1) Heeft u afgelopen 24 uur klachten zoals hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden of benauwdheidsklachten
2) Heeft u een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3) Is er een coronabesmetting afgelopen 7 dagen bij u vastgesteld?
4) Heeft afgelopen 14 dagen contact gehad met iemand waarbij een coronabesmetting was vastgesteld?
5) Bent u in quarantaine i.v.m. contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?

Via de website
aanmelden.hervormdmonster.nl kunt u zich aanmelden voor een plek in de kerk.
Daarnaast kunt u de kerkdiensten meeluisteren en meekijken via kerkomroep.nl en live.hervormdmonster.nl.
De kerkdiensten kunnen ook later teruggekeken worden via ons YouTube kanaal.
Kleding voor Homórdzsentmārton

Een aantal weken geleden zijn, na een periode van Corona-rust, 320 dozen met kleding richting Roemenië vervoerd. En ondertussen is er vanuit Homórdzsentmàrton bericht gekomen dat de kleding gearriveerd is. We zijn God dankbaar dat alles weer goed gegaan is en de kleding veilig is aangekomen. Ook in Homórdzsentmàrton zijn ze dankbaar dat er weer kleding is die verkocht kan worden.

Lees meer...Contact

In deze weken komt heel veel op ons mensen af. Mochten gemeenteleden en niet-gemeenteleden, christenen en niet-christenen een telefonisch gesprek wensen, dan kunnen zij bijvoorbeeld onze dominee bellen, ds. Tekelenburg, 0174 - 28 87 82. Per email kan er ook contact zijn via predikant@hervormdmonster.nl.
Als iemand de deur niet uit kan en hulp nodig heeft, mag die dat ook zeker laten weten.
Een gift geven voor diaconie of de Hervormde Gemeente Monster?

Er kunnen redenen zijn waarom u of jij een gift wilt geven voor de Hervormde Gemeente Monster en/of voor de diaconie van onze gemeente.
De diaconie is gericht op hulpverlening. Het gaat om hulp aan gemeenteleden die dat nodig hebben maar ook om allerlei aan hulp in ons land en wereldwijd.


Lees meer...Terugkijken uitzendingen

De uitzendingen van de kerkdiensten zijn terug te kijken via ons YouTube kanaal. 


Op dit moment geen


Zondag 1 november
09:30 uur
Ds. M. J. Tekelenburg
Video-uitzending

Zondag 1 november
16:30 uur
Ds. M. J. Tekelenburg
Video-uitzending
Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.