Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Gemeente

Verenigingen
Jeugd
Volwassenen
Catechese
Vakantie Bijbel Week
Huisbijbelkringen
Rond de eredienst
Kerkenraad
Commissies
Overige activiteiten
Historie
  Zondagsschool (Kinderen, 4-12 jaar)
Benjamin (Jongens, groep 4,5 en 6)
Kleine Rank (Meisjes, groep 4,5 en 6)
Woelwaters (Jongens, groep 7 en 8)
Lydia (Meisjes, groep 7 en 8)
TimotheŘs (Jongeren, 1e klas middelbare school t/m 14 jaar)
't Schuurtje (Jongeren, 15 jaar en ouder)
't Zoldertje (Jongeren, 15 jaar en ouder)
Vita Nova (Jongeren, 15 jaar en ouder)
Logo's jeugdwerk

't Schuurtje

Ontstaan
In het jeugdwerk gebruiken we sinds enkele jaren een aantal aandachtsvelden of groeitermen. Deze groeitermen zijn verschillende aspecten van het geloof waarin een jongere kan groeien. We noemen het groeitermen omdat er geen sprake is van een eindpunt. Een gelovige groeit steeds in afhankelijkheid en geloof. Per jaar werken we een of meerdere groeitermen uit. Dit seizoen staat binnen het jeugdwerk het HGJB-thema Leven met lef! centraal. Leven met lef is immers leven met/vanuit je hart, weet u het nog? De voor dit jaar gekozen groeiterm Dienen en Zorgen sluit hier mooi bij aan. Laat praktisch zien (toon lef!) dat je omziet naar de ander en elkaar. Dat is niet iets voor een jaar en klaar, maar iets blijvends. In dit licht is ook de behoefte ontstaan aan het instellen van het ambt van jeugddiaken. Om daar een goede invulling aan te geven hebben we ideeën uitgewisseld met de HGJB en kwamen we tot de conclusie dat we een vorm van jeugd- en jongerenwerk missen voor de praktische doeners onder hen. Zo kwamen we al zoekend en pratend tot het mooie idee om een laagdrempelige praktische vorm van jeugdwerk op te gaan zetten. De kerkrentmeesters waren ter wille om de voormalige garage hiervoor ter beschikking te stellen.
 
Doel
Het idee erachter is om jongeren te betrekken en te verbinden bij en met de gemeente en hen een eigen ontmoetingsplek te bieden. Jongeren die minder aansluiting vinden bij de kerk (van binnen en buiten de gemeente) een plek te geven in de gemeente door ze op een praktische manier in te schakelen. Dit door samen te klussen of creatieve dingen te maken; gericht op de ander. Dus kapotte spullen repareren van bv. oudere gemeenteleden, op bestelling dingen maken etc. Door dit weer bij de gemeenteleden thuis te brengen, is er gelegenheid voor ontmoeting en een gesprek. Dat gesprek kan natuurlijk ook tijdens de werkzaamheden spontaan ontstaan. Mede daarvoor hebben we, naast een enthousiast jong team, enkele oudere gemeenteleden bereid gevonden om per toerbeurt aanwezig te zijn.

Nu
Inmiddels draait ´t Schuurtje volop, tuimelen de enthousiaste ideeën en producten over elkaar heen en zijn de eerste bestellingen binnen! Zelfs landelijk wordt er door de HGJB aandacht aan besteed (Generator en Dichtbij). Kom daarom op vrijdagavond vooral eens langs om zelf eens te kijken, een praatje of natuurlijk voor een klus!

We hopen u en jou te ontmoeten!

Voor meer informatie: Jan Boers, 0174 - 50 88 39, tschuurtje@hervormdegemeentemonster.nl


 
Zondag 20 juni
09:30 uur

Ds. G. M. Bijkerk - .

Zondag 20 juni
16:30 uur

Ds. M. J. Tekelenburg - .
Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen