Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief   Kerkapp

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Gemeente

Verenigingen
Catechese
Vakantie Bijbel Week
Huisbijbelkringen
Rond de eredienst
Kerkenraad
Commissies
Missionaire commissie
Gereformeerde Bond
Jaarmarkt Commissie
Muziekcommissie
Oost Europa Commissie
Stichting Timea
Zendingscommissie
Overige activiteiten
Historie
  Missionaire commissie

Als gemeente willen we U of jou ontmoeten, ook als U of jij niet (meer) een kerk bezoekt. Daartoe is er een evangelisatiecommissie opgericht.
De evangelisatiecommissie wil:
  • De gemeente toerusten tot het doorgeven van het evangelie van Christus aan diegenen, die daarvan zijn vervreemd.
  • Zelf onze medemensen in contact brengen met dat evangelie, zodat het hopelijk tot een ontmoeting komt met God.
Dit willen we doen door verschillende activiteiten, zoals:

VakantieBijbelWeek
De VakantieBijbelWeek (VBW) wordt speciaal voor kinderen georganiseerd in de herfstvakantie.
Kinderen van 6 tot en met 12 jaar zijn ’s morgens van harte welkom van dinsdag tot en met donderdag.
Donderdagavond is er een afsluitingsbijeenkomst, waar ouders, familie en belangstellenden van harte voor zijn uitgenodigd.
Op de zondag aansluitend op deze week is er een VBW kerkdienst, waarvoor u én de kinderen van harte bent uitgenodigd!
Kijk op de VakantieBijbelWeek pagina voor meer informatie.

Bezoekwerk
Als het bekend is dat mensen in onze gemeente komen wonen, worden ze welkom geheten door iemand van het bezoekteam. Dit welkom heten wordt ondersteund met een kleine attentie.
Daarnaast worden mensen bezocht die vragen hebben over of meer willen weten van het geloof, de kerk of andere onderwerpen. Hiervoor kan er contact worden opgenomen met iemand van de commissie.

Kerkgebouw
Elke zondag is ons kerkgebouw geopend en komen we samen om een tweetal diensten te houden (om 09.30 uur en 16.30 uur). Op 1e Kerst- en Paasdag zingen we feestliederen en is het thema van de dienst gekozen naar aanleiding van deze feesten.
Daarnaast is op verschillende momenten in het jaar is ons prachtige kerkgebouw geopend. Bijvoorbeeld op Monumentendag, maar ook tijdens de Jaarmarkt (de zaterdag vóór moederdag).

De evangelisatiecommissie bestaat uit ca. 7 commissieleden die worden ondersteund door verschillende vrijwilligers. Daarnaast wordt de commissie ondersteund door de Inwendige Zendings Bond (IZB).

Voor vragen of informatie: Dhr. B. Driesse (secretaris),
0174 - 21 21 36, missionairecommissie@hervormdegemeentemonster.nl

Website IZB: www.izb.nl


 
Zondag 21 april
09:30 uur
Ds. M.J. Tekelenburg

Zondag 21 april
16:30 uur
Ds. M.B. van den Akker

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen