Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief   Kerkapp

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Gemeente

Verenigingen
Catechese
Vakantie Bijbel Week
Huisbijbelkringen
Rond de eredienst
Kerkenraad
Commissies
Overige activiteiten
Historie
Bibliotheek SamuŽl
Brand 1901
Gebrandschilderd raam
Grafmonumenten
Kerk en toren
Kerkzegel
Orgel
Oud predikanten
Restauratie 1901
Restauratie 2008
  Restauratie van de kerk en toren

In de week na de brand hebben zich vijf architecten aangeboden voor de wederopbouw van de kerk. Als architect werd door kerkvoogden en notabelen gekozen E.G. Wentink te Schalkwijk. Bestek en tekeningen voor de wederopbouw waren reeds gereed op 13 september 1901. Aannemer werd na inschrijving van 32 aannemers N. Willemse te Vreeswijk.

Op 20 juni 1902 werd het meubilair van de kerk aanbesteed. De gebr. Van Malsem uit Den Haag hebben het werk gemaakt. Het orgel werd voor ƒ 6200,- aangenomen door de gebr. Van Dam uit Leeuwarden.

Op 21 december 1902 's middags om half twee begon de kerkdienst ter gelegenheid van de ingebruikneming van de herstelde kerk. De klokken konden nog niet worden geluid, daar de restauratie van de toren nog niet begonnen was. Het orgel was ook nog niet gereed, zodat er zonder orgel gezongen moest worden.

17 maanden lang heeft men kerkdiensten gehouden in de kerk van Ter Heijde aan Zee.

Tijdens de ingebruikneming van de kerk gaf de arts dr. Van den Brink een zilveren doopbekken, dit bekken wordt nog steeds gebruikt. Bestek en tekening voor de herbouw van de toren werd door architect J.C. Wentink te Utrecht gemaakt en is april 1906 gedateerd. Op 11 mei vond de aanbesteding plaats. De aannemer van de toren werd eveneens de aannemer van de kerk. Het inschrijvingsbedrag bedroeg ƒ 28.780,- De restauratie was in 1907 voltooid.

Op de foto hierboven ziet u het interieur na de wederopbouw in 1907, de tochtschutten zijn hier goed zichtbaar.

Tijdens de grote restauratie in 1963 zijn de tochtschutten weer weggehaald, ook zijn toen de kleine dakkapellen verwijderd zoals u op onderstaande foto kunt zien.

Op de foto's hieronder ziet u het interieur na de grote restauratie in 2008.


 
Zondag 2 juni
09:30 uur
Ds. M.J. Tekelenburg

Zondag 2 juni
16:30 uur
Ds. F. Hoek

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen