Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief   Kerkapp

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Gemeente

Verenigingen
Catechese
Vakantie Bijbel Week
Huisbijbelkringen
Rond de eredienst
Kerkenraad
Commissies
Overige activiteiten
Historie
Bibliotheek SamuŽl
Brand 1901
Gebrandschilderd raam
Grafmonumenten
Kerk en toren
Kerkzegel
Orgel
Oud predikanten
Restauratie 1901
Restauratie 2008
  Grafmonumenten van de familie Pieterson

In en tegen de sluiting van het middenkoor bevinden zich twee monumenten van de familie Pieterson.

Een wit marmeren epitaaf voor luitenant-admiraal Anthony Pieterson, geboren 13 januari 1658 en overleden op zijn hofstede Polanen alhier op 13 juni 1722. Het bestaat uit een opschriftplaat en een afbeelding in reliëf van de zeeslag bij Vigo, het geheel omlijst door tritons en krijgsemblemen, door Nicolaas Seunties.

Onderaan dit monument staat een vers door S. van Hoogstraten:

Vivit post funera virtus.
Die in dit cierlyk graf met glori legt beslooten
Was Hollands admirael de dappere Pieterson
Die in een veege tyd twee koninglyjke vlooten
Met Ruyter en met Tromp door wijs beleyd verwon
Hadt noodlot ons beroofd van twee soo grote helden
Dees wakkere telg die uyt het wijd beroemd geslagt
Der edele Stuarts al van ouds zyn afkomst telden
Hat lang verdiend als voogd der zee te zyn geagt
Dat Zeeland zig beroeme op t graf dier eerste looten
Handhavers met hun raad en moet vant vaderland
Polanen houd een held in hare kerk beslooten,
Die teffens zee voogd was en Staten afgezant.


Obiit den 13 Juni ao. MDCCXXII.

S. van Hoogstraten

Hieronder de voorstelling van een zeegevecht.

Seunties fecit.

Dit monument is in de jaren 1994/1995 gerestaureerd.

Aan de zuidzijde hiervan een monument (grafzerk?) voor vice admiraal Jacob Johan Pieterson, geboren in 1692 en overleden op 24 februari 1764. Dit monument is door de brand van 1901 nogal beschadigd.

Met de brand in 1901 zijn bijna alle zerken en graftegels verloren gegaan. Onder het orgel ligt nog één grafzerk en een graftegel met een opschrift.

De bovenstaande gegevens zijn met toestemming overgenomen uit het boekje van de HERVORMDE KERK VAN MONSTER "Enkele grepen uit de geschiedenis" geschreven door dhr. Th. van Straalen.


 
Zondag 16 juni
09:30 uur
Ds. C. Blenk

Zondag 16 juni
16:30 uur
Ds. M.J. Tekelenburg

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen