Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief   Kerkapp

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Kennismaken

Wie zijn wij
Wat geloven wij
Wat doen wij
Cursussen
Ik zoek christelijke hulp
Contact
  Wat geloven wij

De basis van ons geloof is de Bijbel. Wij geloven dat dit Gods Woord is, door Hem zelf eeuwen geleden gesproken tegen mensen, die dit in geloof hebben opgeschreven, zodat wij het kunnen lezen en eruit kunnen leven.
Het geloof werd in de vroegchristelijke kerk al uitgedrukt in ‘belijdenissen’. Dit zijn kernachtige verklaringen waarin tot uitdrukking komt wat het geloof voor de mensen van die kerk inhoudt. Wij geloven (onder andere) in de volgende belijdenis:

Apostolische geloofsbelijdenis:
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
van daar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het lichaam;
en een eeuwig leven.
Amen.


 Zondag 21 april
09:30 uur
Ds. M.J. Tekelenburg

Zondag 21 april
16:30 uur
Ds. M.B. van den Akker

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen