Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Nieuws

Activiteiten
Actueel
Kerkbode
Kerkdiensten
Bezinning Heilig Avondmaal
Sociale media
  Brief van onze zustergemeente
Vakantie Bijbel Week 2020: ‘Duik erin’
Kleding voor Homórdzsentmārton
Kerkdiensten komende weken
Een gift geven voor diaconie of de Hervormde Gemeente Monster?
Terugkijken uitzendingen
Contact


Een gift geven voor diaconie of de Hervormde Gemeente Monster?

Geplaatst op: donderdag 30 april - aantal keer gelezen: 688

Er kunnen redenen zijn waarom u of jij een gift wilt geven voor de Hervormde Gemeente Monster en/of voor de diaconie van onze gemeente.
De diaconie is gericht op hulpverlening. Het gaat om hulp aan gemeenteleden die dat nodig hebben maar ook om allerlei aan hulp in ons land en wereldwijd.

Een gift voor onze gemeente wordt gebruikt voor onderhoud van onze gebouwen, de kerk, het orgel en het kerkelijk centrum De Haven. Een gift kan ook gebruikt worden voor werk in onze gemeente, zoals dat van onze predikant.
Giften zijn uiteraard altijd van harte welkom. Bij de gift kan een specifiek doel vermeld worden.
Kerk en diaconie hebben een ANBI status. Giften zijn dus aftrekbaar voor de belasting.
 
Het rekeningnummer van de diaconie is:
NL54 RABO 0323 2413 01 o.v.v. Diaconie Hervormde Gemeente Monster
Het rekeningnummer van de kerk is:
NL64 RABO 0373 2086 34 o.v.v. College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Monster
 
Bij voorbaat hartelijk dank.


 Zondag 1 november
09:30 uur
Ds. M. J. Tekelenburg
Video-uitzending

Zondag 1 november
16:30 uur
Ds. M. J. Tekelenburg
Video-uitzending
Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen